Välkommen till Arkipre Bygg AB

Arkipre Bygg AB är ett relativt ungt företag (etablerades 2010) men vi nämner med stolthet att vi har lång och bred erfarenhet inom branschen - över 25års erfarenhet i branschen i genomsnitt. Vi arbetar även med ett stort antal specialister inom alla relaterade områden för att kunna erbjuda komplett service.