ROT-Arbeten

Generellt
Så kallade ROT-arbeten (definierat av skatteverket som “Renovering, underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad”) är den vanligaste typen av arbeten som vi utför. Detta kan röra sig om allt från att, t.ex., montera nya köksluckor till mer avancerade projekt som att bygga till ett hus i enlighet med bygglovshandlingar.

När kan man nyttja ROT-bidraget?
Det finns många typer av projekt som man kan använda ROT-bidraget för. Men det finns också många saker man inte kan använda ROT-bidraget för. Dessutom finns det många omständigheter som påverkar om just du/ni kan nyttja ROT-bidraget eller inte.

Skatteverket har förstås det slutliga beslutet om ROT-bidrag godkänns eller inte. Vad skatteverket säger kan ni läsa mer på deras webb-plats genom att klicka här: Info om ROT-bidraget.

Skatteverket har även en lista med exempel av vad som kan och inte kan ge rätt till ROT-bidrag. Ni läsa mer på följande sida: Exempel på ROT-arbete.

Så här börjar skatteverket’s förklaring om ROT-bidraget: “Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.”

Men var förvarnad att det finns ett antal regler som måste följas. Vi går gärna över det med er vid ett offert-besök eller så kan ni läsa vad skatteverket har att säga i ovan angivna länkar.

Arkipre Bygg AB
Arkipre Bygg AB uppfyller förstås alla förutsättningar för att ni ska kunna nyttja ert ROT-bidrag. Vi har hjälpt privatpersoner med ROT-arbeten sedan företaget grundades.

Vi har förstås också full ansvarsförsäkring (med Vardia Försäkring) upp till 10MKr per objekt, vi är även auktoriserade att bygga ställningar och har nära samarbete med ett antal väl valda företag som står för specialist-uppdrag – t.ex. el-arbeten, rörmokari, sprängning, plåtslageri, plattsättning och tätskikt, mm.

Vi åtar oss, för det mesta, att leverera en helhetslösning. Dvs vi tar hand om alla aspekter av jobbet så att ni slipper hitta, anlita och hålla reda på ett flertal olika entreprenörer. Ni behöver bara vända er till en enda kontakt och det blir inte dyrare för det.

Arkipre Bygg AB